گزیده خبر:

1

تاکید مهندس نعمت زاده بر استفاده از توانمندی های بانوان در بخش صنعت، معدن و تجارت

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر نقش و حضور زنان در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي کشور تصريح کرد : حضور موثر بانوان بايد در استفاده از ظرفيت ها و توانمنديهاي بخش توليد و تجارت بيش از پيش مورد توجه...

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی